SAP İnsan Kaynakları HXM (SuccessFactors) Çözümü

SAP İnsan Kaynakları HXM (SuccessFactors) Çözümü

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

SAP İnsan Kaynakları HXM (SuccessFactors) Çözümü

Sürdürülebilir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmak insan kaynakları yöneticilerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Değişime uyum sağlamak ve stresi etkili bir şekilde yönetmek için motive bir işgücüne ihtiyaç bulunuyor. SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM Suite) ile işlemsel insan kaynakları yönetiminden (human capital management HCM) uçtan uca çalışan deneyimi yönetimine (human experience management HXM) geçiş yapabilir, daha esnek ve bağlılığı yüksek bir işgücüyle, kurumunuzun performansını artırabilirsiniz. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için İK süreçlerinizi sadeleştirebilir, otomatize edilmiş, şeffaf süreçlere sahip, dijital bir İK deneyimiyle doğru yetenekleri bulup, geleceğin liderlerini yetiştirebilir ve çalışan bağlılığını güçlendirebilirsiniz.

SAP Çalışan Deneyimi HXM (SuccessFactors) portföyünde neler var?

 

Çalışan Deneyimi Yönetimi (Employee Experience Management)

- Esnek anket oluşturma (Flexible survey creation)

- Rol tabanlı gösterge tabloları ve raporlama (Role-based dashboards and reporting)

- Özelleştirilebilir etki raporları (Built-in, customizable impact reports)

- Yönlendirmeli aksiyon planlaması (Guided action planning)

- Özel verilerin dışa aktarımı (Tailored data exports)

- Anahtar analizler (Key-driver analysis)

- Gerçek zamanlı gösterge tabloları (Real-time dashboards)

- Yapay zeka destekli metinsel analitikler (AI-powered text analytics)

- Dijital müdahale ve ticket sistemi (Digital intercepts and ticketing)

- Etkinlik tabanlı tetikleyiciler (Event-based triggers)

- Önceden yapılandırılmış ve özelleştirilebilir gösterge tabloları (Preconfigured and customizable dashboards)

- Uyarlanmış ve özelleştirilmiş raporlar (Embedded and tailored reports)

- İstatistiksel anahtar analizler (Statistical key driver analysis)

- 360 derece geribildirim (360-degree feedback)

- Kişiselleştirilmiş raporlar (Individual reports)

- Kolayca yapılandırılan sorular, iş akışları ve rapor tasarımı (Easily configured questions, workflows, and report design)

- Zengin niteliksel geribildirim ve dinamik görselleştirmeler (Rich qualitative feedback and dynamic visualizations)

- Birleşik analiz anketlerini kullanarak deney yapma (Experimentation using conjoint analysis surveys)

- Segmentlere göre geliştirilmiş teklifler (Enhanced offerings by segments)

- Daha kapsamlı ödül programları (Stronger total rewards program)

Temel İK ve Bordro (Core HR and Payroll)

- Kişi, profil ve işlemler (People, profiles and transactions)

- Organizasyonel yönetim (Organizational management)

- Zaman ve katılım takibi (Time and attendance tracking)

- Global fayda yönetimi (Global benefits management)

- Doğru bordro takibi (Accurate payroll monitoring)

- Standartlaştırılmış bordro işlemleri (Standardized payroll processing)

- Türkiye özelinde yerelleştirilmiş bordro hesaplamaları

- Bağlı İK yönetimi (Connected HR management)

- Entegre İK bilgi tabanı (Integrated HR knowledge base)

- İK ticket sistemi (HR ticketing)

- İK hizmet analitiği (Embedded HR service analytics)

- Hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) uyumluluğu (SLA compliance)

- Kolaylaştırılmış belge yönetimi (Streamlined document management)

- Çalışan belgelerine kolay erişim (Simplified access to employee documents)

- Uyum yönetimi (Compliance management)

- Otomatik İK belgesi oluşturma (Automated HR document generation)

- Çalışanların ihtiyaç duyduğu her şeye erişmesi (Access to everything employees need)

- Akıllı öneriler, içgörüler ve eylemler (Intelligent recommendations, insights and actions)

- Bölümler arası rehberli deneyimler (Cross-departmental guided experiences)

- Çalışan iletişim kanalı (An employee communications channel)

Yetenek Yönetimi |  SAP SuccessFactors (Talent Management)

- Küresel yetenek tedariği (Global talent sourcing)

- Aday ilişkileri yönetimi (Candidate relationship management)

- Kapsamlı başvuru yönetimi (Comprehensive applicant management)

- Aranan yeteneklere erişim (Access to needed talent)

- Oryantasyon portalı (Engaging onboarding portal)

- Dijital ortamda kağıtsız işe alım süreci (Paperless new hire paperwork)

- İşe alım, işten ayrılma ve çapraz geçiş (Onboarding, offboarding and cross-    boarding)

- Geliştirilmiş yönetim süreçleri (Improved administration)

- Çalışan hedef yönetimi

- Sürekli performans yönetimi

- Performans inceleme ve değerlendirmeleri

- Rehberli eylem planlaması

- Ücret planlaması (Compensation management)

- Ücret tasarımı (Compensation design)

- Ödül ve takdir (Reward and recognition)

- Modern ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri (Modern and engaging learner experiences)

- Genişletilmiş kurumsal öğrenme (Extended enterprise learning)

- Uyum eğitimleri (Compliance trainings)

- Kariyer planlaması ve liderlik gelişimi (Succession planning and leadership development)

- Çalışan ve kariyer gelişim planlaması (Employee and career development planning)

- Yetenek değerlendirmesi ve kalibrasyon araçları (Talent reviews and calibration tools)

- Komisyonlar (Commissions)

- Bölge ve kotalar (Territory and quotas)

- Temsilci performans yönetimi (Agent performance management)

detaysoft learn +

İK Analitikleri ve İşgücü Planlaması (HR Analytics and Workforce Planning)

İşgücü Analitikleri (Workforce Analytics)

    - Standartlaştırılmış İK metrikleri (Standardized HR metrics)

    - Veri trendi (Data trending)

    - Akıllı toplantılar (Intelligent meetings)

    - Anlık veriye dayalı içgörüler (Instant data-driven insights)

Dijital Toplantı Odası (SAP Digital Boardroom)

- Stratejik işgücü planlaması (Strategic workforce planning)

- Planlama ve simülasyon (Planning and simulation)

- En iyi uygulamalara erişim (Best-practice business content)

Pazar lideri bulut tabanlı insan kaynakları çalışan deneyimi platformuna…

Çalışan deneyimini (employee experience) önceliklendiren SAP SuccessFactors Human HXM, pazar lideri konumundaki bulut insan kaynakları yönetimi çözümleri (HCM solutions) temel alınarak tasarlandı. İnsan kaynakları iş süreçleri için çalışan deneyimi odaklı uçtan uca bulut çözümler sunarken, teknolojik altyapısıyla SAP'nin gücünden yararlanmanıza yardımcı oluyor.

  • Çalışanların başarısını destekleyen sezgisel çözümler
  • Kullanıcı dostu, bulut tabanlı (cloud based) yazılım desteği
  • Makina öğrenmesi gibi akıllı teknolojilerle güçlü bir altyapı
  • Geribildirimleri gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için entegre çalışan araçlar

İşveren ve çalışanların karşılaştığı yeni gerçekleri, 2021 ve sonrası için liderlerin atması gereken adımları anlamak amacıyla, Oxford Economics ve Society for Human Resources Management’ın SAP SuccessFactors için yaptığı araştırmayı inceleyebilirsiniz.

SAP HXM Suite ile çalışanlarınızın kariyer yolculuğunu sıra dışı deneyimlerle destekleyin

  • Çevik ve üretken bir ekibe sahip olmak için en iyi çalışan deneyimlerini yaratın.
  • İnsan kaynakları yönetimi (human capital management HCM) değil, çalışan deneyimi yönetimi (human experience management HXM) yapın.
  • Kişiselleştirilmiş ve anlamlı çalışan deneyimleri tasarlayın.
  • Yeni ekip üyelerinin sosyalleşmesini ve kurum kültürünü öğrenmesini sağlayacak araçlar geliştirin.
  • Çalışanlarınıza neyin - neden ilham verdiğini keşfedin, kişiye özel öğrenme ve gelişim yolları oluşturun.
  • Çalışanların performans ve başarılarını gerçek zamanlı olarak izleyin, bağlılıklarını artırın.

Forrester’ın çalışan deneyimini geliştirmek isteyen kurumların yolunu aydınlatan raporunu indirmek için tıklayın.

SAP HXM Suite ile değişimi başlatın!

Tüm dünyadan şirketlerin tercihi SAP SuccessFactors, insan kaynakları iş süreçlerini modernize ediyor. Çevik, yenilikçi ve kendinden emin kurumlar yaratarak zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

Geleceği birlikte tasarlamak için bizimle iletişime geçin.

SAP SuccessFactors HXM başarı hikayelerimizi keşfetmek için tıklayın.

sap successfactors

SAP HXM Suite’i tercih edin, çalışan deneyimini güçlendirin!

Kullanıcı Topluluğu

SAP SuccessFactors’un uzman ve müşterilerinden oluşan aktif kullanıcı topluluğunun bilgi birikiminden yararlanın.

Danışmanlık Hizmetleri

İK dönüşümünüzü hızlandırmak ve doğru iş sonuçlarına ulaşmak için SAP SuccessFactors uzmanlarının danışmanlığına başvurun.

Eğitimler

Canlı eğitimler ve sertifika programlarıyla SAP SuccessFactors çözümlerinden en yüksek kazanımları elde edin.

Orijinal Araştırmalar

SAP SuccessFactors araştırma ekibinin çalışan deneyimi, insan kaynakları ve İK teknolojileri hakkındaki araştırmalarına erişin.

 

SAP SuccessFactors Liderlerinden Lara Albert’ın insan kaynaklarının geleceği hakkında Forbesta yayımlanan makalesini okumak için tıklayın.

çalışan deneyimi sap successfactors sap raporu

Neden SAP SuccessFactors HXM çözümünü tercih etmelisiniz?

Alanında dünya lideri bir servis sağlayıcı olan bulut tabanlı çalışan deneyimi yönetimi (human experience management HXM suite) çözümü SAP SuccessFactors, çalışanların en yüksek performans seviyelerine ulaşmaları için onları sürekli olarak motive eden deneyimler sunmanıza olanak tanıyor.

Her büyüklükteki işletme, insan kaynakları stratejilerini dönüştürmek ve genişletmek için SAP SuccessFactors Human Experience Management HXM Suite çözümünü kullanıyor. SAP HXM ile kurumunuz için doğru ekibi bulur, eğitir ve yönetirken, insanların neden - nasıl hissettiğini anlayacak verilere sahip olarak sıra dışı çalışan deneyimleri de yaratabilirsiniz.

Kullanıcıların Tercihi

Gartner’ın müşteri görüşlerini analiz eden Gartner Peer Insights araştırmasında 2021 yılında müşterilerin tercihi SAP SuccessFactors oldu. Müşteri değerlendirmelerini okumak için tıklayın.

BMin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

SAP SuccessFactors, işgücü sürdürülebilirliği konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşılmasını destekleyen teknoloji ve ortaklıklar geliştiriyor.

İnsan Kaynakları çözümlerimizden hangileri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
SAP İnsan Kaynakları Uygulamaları
Detaysoft İnsan Kaynakları Uygulamaları

Neden Detaysoft

detaysoft hakkında