Detaysoft DAS(Dijital Arşivleme Sistemi)

DAS (Dijital Arşivleme Sistemi)

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

DAS (Dijital Arşivleme Sistemi)

Detaysoft DAS (Dijital Arşivleme Sistemi) Çözümü Nedir?

Detaysoft DAS (Dijital Arşivleme Sistemi) çözümü, e-Fatura mükelleflerine gönderilen, elektronik kapsam dışında kalan kağıt fatura belgelerinin, e-Arşiv Faturalarının, matbu faturaların, kağıt ortamda oluşturulmuş belgelerin OCR teknolojisi ile dijitalleştirilerek SAP veya SAP dışındaki sistemlere güvenle ve  otomatik olarak aktarılmasını sağlıyor.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.*

*e-Arşiv fatura zorunluluğu hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Özellikler

• Dijital kaydı bulunmayan kağıt belgelerin dijitale çevrilmesi sonucunda işleme ve saklama kolaylığı.
• Dijitalleştirilen belgenin kağıt belgeye oranla pratik işlem yeteneği kazanması.
• Belge transferlerinin daha güvenli ve hızlı olması.
• Kağıt belgelere oranla saklama ve ulaşma maliyetlerinin düşmesi.
• Dijitalleşen belgelerin iç süreçlere dahil edilebilme kolaylığı sağlaması.
• Muhasebeleştirme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi.
• Sistem içerisinde oluşturulan e-Fatura onay süreçlerine dahil edilebilme kolaylığı.
• Güvenli belge aktarımı.
• Belgelerin hem manuel hem otomatik olarak belgelerin dijitalleştirilebilmesi.

Neden Detaysoft DAS?

• Kullanıcı dostu ekranları ile kullanım kolaylığı sağlaması.
• Kağıt belgelerin SAP veya SAP dışındaki sistemlere sisteme kolaylıkla aktarılması.
• SAP ve SAP dışı sistemler üzerinden raporlama kolaylığı.
• Raporlar sayesinde veri kontrollerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi.
• Dijitalleştirilen belgenin tek tuşla SAP veya SAP dışındaki sistemlerin ilgili fatura, muhasebe, vb. ekranlarına aktarılabilmesi.
• Ekranlarda yetkilendirme yapılabilmesi.

DAS hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın

* zorunlu alanlar
Lütfen kurumsal e-posta adresinizi giriniz.