Yeni Nesil İK Yönetimi ve İK’nın Geleceği

Yeni Nesil İK Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Geleceği

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

İK süreçleri dijitalleşiyor. Peki siz İK süreçlerini yönetmek için çizdiğiniz yol haritasında akıllı teknolojilere ne kadar yer veriyorsunuz?

Sürdürülebilir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmak, insan kaynakları (İK) yöneticilerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Yaşadığımız dünya, işin kendisini, işgücünü ve işyerini dönüştürüyor. Uzaktan çalışma günümüzün gerçeği haline gelirken, kurumlar iş yapış biçimlerini ve insan kaynakları yaklaşımlarını değişime adapte ediyor.

Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme adımları İKyı dönüştürürken, şirket ve çalışanlarına dair yeni olan her şey, bir gelecek vizyonundan önce, bugünün teminatı olarak konumlanıyor. Değişime uyum sağlamak ve stresi etkili bir şekilde yönetmek için, motive bir işgücüne ihtiyaç bulunuyor. Dönüşümü yönetmek ise İK iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve daha yalın ve şeffaf bir hale getirilmesiyle mümkün oluyor.

Hemen şimdi daha bütünsel bir çalışan deneyimine ihtiyacımız var!

Yakın geçmişte şirketler, iş süreçlerini veya stratejilerini sil baştan düzenlemek zorunda kalacakları bugünkü gibi bir durumla karşı karşıya kalmamıştı. Oysa şimdi durum çok farklı. Uzaktan çalışma pek çok şirket için artık fark yaratan bir çalışma deneyiminden öte, çağın normali, işin geleceği… Çalışanlar artık yüksek ücretlerden, ikramiyelerden veya sosyal haklardan fazlasını sağlayan şirketler için çalışmak, katılımlarını ve refahlarını artıran, yetkinliklerini geliştiren, kullanımı kolay çözümlerle dolu, çağa entegre toplulukların üyeleri olmak istiyorlar. Yani yenilikçi teknolojilerin yükselişi, daha bütünsel bir çalışan deneyimine geçişi yansıtıyor.

Nasıl mı?

Bulut teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, öncü insan kaynakları uzmanları, çalışanları daha iyi anlamak ve yönetmek için İKyapılarının temellerini bu teknolojiler üzerine yeniden inşa ediyor. ISG Research tarafından yapılan 2021 HR Tech Survey’e göre, işletmelerin %46'sı İK yazılım bütçelerinin yarısından fazlasını bulut tabanlı sistemlere ayırmayı planlıyor. Şirketlerin %75'inden fazlası ise 2021 yılına kadar İK sistemlerinden en az birini buluta taşımayı bekliyor. Peki ya İK profesyonelleri?

İK dönüşmeli!

KPMGnin 59 ülkeden 1.288 İK profesyoneliyle yaptığı “İnsan Kaynaklarının Geleceği: Yeni Gerçeklik Araştırması 2020”ye göre, katılımcıların %40’ı ağırlıklı olarak uzaktan çalışılan bu süreçte İK fonksiyonları için en önemli yetkinliğin deneyim, performans ve verimliliği yönetmek olduğunu söylüyor. %81lik büyük bir kesim ise işgücünün ağırlıklı olarak uzaktan çalışmaya kaymasıyla değerlendirme metriklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

İK profesyonellerinin yatırım önceliklerinde ise ilk sırada %54 ile yeni ve güncellenen öğrenme ve gelişim platformları, %53 ile uzaktan çalışmayı destekleyen sanal çalışma teknolojileri ve %49 ile kurumsal hizmet yönetimi geliyor. Ve dönüşüm! İK profesyonellerinin neredeyse %70’i, gelecek sorunlara daha etkili çözümler üretebilmesi için “İK dönüşmeli” diyor.

Çalışan deneyimini merkeze alın!

İKnın dönüşmesi, İK yöneticilerinin ve BT profesyonellerinin iş süreçlerini otomatikleştirmek için en iyi çözümleri bulmak üzere birlikte çalışmasından geçiyor. Ve sonuç!

-Çalışan veri yönetimi
-Devamsızlık izleme
-Şeffaf ve adil ücret tanımı
-Etkili ekip eğitimleri
-Optimize edilmiş işe alım süreçleri
-Etkin maliyet yönetimi
-Zamandan tasarruf
-Maksimum çalışan katılımı
-Performans analizi
-Organizasyonel verimlilik

Bunların hepsi, çalışan ve yöneticiler arasındaki iletişim boşluklarını dolduran yeni nesil dijital çözümlerin eseri. Çalışanlarla ilgili kararları desteklemek için gerçek içgörüler oluşturmak, ancak üretim raporlamasının ötesine geçmekle mümkün. Yani İK ekipleri, rekabetçi avantajlar elde etmek, dijital çözümlerin desteğiyle istatistiksel analizlere dayanan stratejiler geliştirmek, verimliliği optimize etmek, zamanı etkin kullanmak ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemek durumunda. Ve elbette insanı ve yetkinliklerini merkeze koyarak…

İK süreçleri dijitalleşirken, siz bu dönüşümün neresindesiniz?

Değişimi bir başarı faktörü olarak kucaklamak ve dijital dönüşümün kritik adımlarını atarken değişimin nasıl yönetileceğini bilmek, başarılı bir evrimin kilit noktasıdır. Bir şirketin iş süreçlerinin başından sonuna kadar tüm insan kaynaklarını içeren etkili diyalog kurma becerisi, onlara eşlik edecek doğru yol arkadaşlarının kılavuzluğuyla birleştiğinde, dönüşüm işte o zaman başlar! Peki siz bu yolculuğun neresindesiniz? Yeni nesil akıllı teknolojiler çalışan deneyimini iyileştirmede, doğru yetenekleri bulmada, geleceğin liderlerini yetiştirmede ve çalışan bağlılığını sağlamada İK yöneticilerinin yardımına koşarken siz yeni nesil İK yönetimi yol haritanızı nasıl oluşturuyorsunuz?

İKda dönüşümü Detaysoftun uzmanlığıyla yakalayın

Dijital dönüşüm yol haritasında olması gereken yenilikçi adımları en iyi global uygulamalarla buluşturan Detaysoft, insan kaynakları alanında iş süreçlerini iyileştiren akıllı çözümler sunuyor. İK ve Çalışan Katılımı HxM | SAP SuccessFactors çözümüyle çalışanların sisteme aday olarak alınmasından tüm süreçlerin uzaktan yönetilmesine, çalışan performansının en üst seviyeye çıkarılmasından şirket içi iletişimin tek platform üzerinden yürütülmesine sayısız iş kalemini otomatize ederek şeffaf ve dijital bir iK yaklaşımı hayata geçiriyor. Siz de doğru yetenekleri bulmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve çalışan bağlılığını artırarak insan yetkinliklerini değere dönüştürmek istiyorsanız, İK'da dijital çağı Detaysoft'un uzmanlığıyla yakalayın!

İnsan Kaynakları çözümlerimizden hangileri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
SAP İnsan Kaynakları Uygulamaları
Detaysoft İnsan Kaynakları Uygulamaları

Neden Detaysoft?