Üretim

Üretim süreçlerinizde uçtan uca dijital dönüşümü gerçekleştirin!

Üretim

Yeni nesil bulut tabanlı yazılım ve uygulamalarla, üretim süreçlerinizi yarına hazırlayın.

Her geçen gün ilerleyen dijitalleşme trendi karşısında şirketler için iş süreçlerini etkin hale getirmek, tedarik zincirlerini güçlendirmek, ürün ve hizmetlerin güncelliğini sağlamak, üretim süreçlerinde performansı artırmak ve devamlılığı sağlamak için dijitalleşmeyi benimsemesi kaçınılmaz hale geliyor.

Sorunsuz bir dijital dönüşümün yolu ise gerçek zamanlı (real time) veri akışını sağlayabilen, istatistiki modelleme kapasitesine sahip, yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanabilen bulut tabanlı uygulamardan geçiyor.

Detaysoft’un sağladığı uçtan uca dijital üretim çözümleri şirketlerin tek bir gerçek zamanlı bilgi kaynağından sağladığı verilerle sanayi 4.0 prensiplerini benimseyerek üretim süreçlerini dönüştürmesine imkan tanıyor. Bulut Tabanlı Dijital Üretim (DM), Üretim Yönetimi (ME) ve Üretim Entegrasyon Yazılımı (MII) üretim sürecini uçtan uca kapsayan, planlamadan son kullanıcıya erişime tüm süreçlerde optimum koordinasyon ve devamlılık sağlıyor.

Detaysoft uzmanlığında, üretim çözümleriyle üretim operasyonlarında performansınızı yükseltebilir, gerçek zamanlı veri akışı ile operasyonlarınızı güçlendirerek maliyet tasarruflarınızı artırabilir, karınızı maksimize edebilirsiniz.

SAP DMC

SAP DMC ile üretiminizi gerçek zamanlı verilerle takip edin, geliştirilmesi gereken alanları tespit edin ve performansınızı artırın.

SAP ME

SAP ME ile tek bir merkezi çözüm üzerinden üretim süreçlerinizi yönetin, ve otomatize edin. Ürün ve hizmetlerinizde akip edilebilirliğ artırın

SAP MII

SAP MII ile üretim operasyonlarınızı diğer iş süreçleriniz ile entegre edin, üretim ve lojistik ekipleri arasında veri akışı sağlayarak çevikliğinizi artırın.

SAP Bulut Tabanlı Dijital Üretim (Digital Manufacturing Cloud | SAP DMC)

SAP Bulut Tabanlı Dijital Üretim (Digital Manufacturing Cloud | SAP DMC) tedarik zinciri yönetiminde üretim ve işletme arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir üretim uygulamasıdır. SAP DMC üretim süreçlerinizi yönetmenize ve gerçek zamanlı olarak analiz etmenize imkan tanır. Bütün sistemlerinizin tek bir platform üzerinden uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve kaynak verimli bir şekilde sanayi 4.0 düzeyinde entegrasyonunu sağlar.

Üretim operasyonlarınız ve tedarik zinciri yönetimi ile lojistik gibi diğer iş süreçleriniz arasında veri akışı oluşturmak üzere tasarlanan SAP DMC, tüm sistemlerinizde uçtan uca görünürlük sunar. SAP S/4HANA ve SAP ERP ile de entegre olan SAP DMC modülüyle üretim süreçlerinizi yönetebilir, üretim verilerinizi analiz edebilir ve tedarik zinciri süreçlerinizde doğru veri akışını sağlayabilirsiniz.

SAP DMC küçük ve orta ölçekli şirketler için de ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdikleri endüstri alanlarına özel modüller sağlıyor. İhtiyaçlarınıza ve şirketinizin büyüklüğüne özel modülleri kullanarak iş ortaklarınız ve müşterilerinizden gelen taleplere zamanında yanıt verebilir, iş süreçlerinizde ortaya çıkacak olası sorunlara daha hızlı çözümler üretebilirsiniz.

SAP DMC neler sunuyor?

 • Takip edilebilir ve geliştirilebilir üretim performansı.
 • Farklı departmanlardan gerçek zamanlı veri akışı.
 • Daha hızlı ve daha tutarlı analizler.
 • Daha şeffaf bir üretim süreci.
 • Daha yüksek müşteri memnuniyeti ve ürün çeşitliliği.
 • Daha kısa aksama süreleri.
 • Maliyet ve kaynak tasarrufu.

SAP Üretim Yönetimi (Manufacturing Execution | SAP ME)

SAP Üretim Yönetimi (Manufacturing Execution | SAP ME) veri akışını kontrol ederken, süreçlerinizi yöneterek üretim siparişlerinin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynar. SAP ME çözümünü kullanarak var olan tüm üretim süreçlerinizde operasyonel yönetimi gerçekleştirebilir, tüm departmanlarınız ve üretim tesislerinizde hedeflerinizi şeffaf, tutarlı ve gerçek zamanlı verileri temel alacak şekilde belirleyebilirsiniz.

Şirketiniz için kapsamlı bir üretim çözümü sunan SAP ME, MES (Üretim Yürütme Sistemi) fonksiyonelliği ile üretim operasyonlarınızı ihtiyaçlarınıza özel çözümlerle yönetme ve kontrol etme olanağı sağlar. SAP ME çözümü, dijital yönetim, denetleme, üretim planlama kontrol ve üretim operasyonlarının otomasyonunu sağlayarak, uçtan uca operasyonel görünürlük sunar. Gerçek zamanlı verilerle güvenilirliği ve ürün takibini artırırken, etkin ve veriye dayalı karar alım süreçlerine imkan tanır.

SAP ME neler sunuyor?

 • İş süreçlerinde standardizasyon.
 • Ürün takip edilebilirliği.
 • Gerçek zamanlı üretim analizleri.
 • Daha yüksek kalite.
 • İş planında daha az aksama.
 • Daha şeffaf üretim yönetimi.
 • İşgücü takibi.

SAP Üretim Entegrasyon Yazılımı (SAP Manufacturing Integration and Intelligence | SAP MII)

Entegrasyon Yazılımı (SAP Manufacturing Integration and Intelligence | SAP MII), üretim planlamada işgücü, hammadde, metod ve makina olmak üzere dört unsur ile tedarik zinciriniz arasında bağ kurarak üretim süreçlerinizde devamlılığı sağlar. İhtiyaç duyduğunuz üretim verilerini gerçek zamanlı olarak sunarak, üretim süreçlerinize entegre eder. Üretim tesislerinde birbirinden farklı çalışan ancak bağlantılı sistemlerin birbirleriyle haberleşememesinin yarattığı verimsizleşme sorununa çözüm sunan SAP MII, şirketinizin tüm birimlerininin sanayi 4.0 standartları çerçevesinde entegrasyonunu sağlar.

SAP MII ile üretim süreçlerinizi ve iş akışınızı mobil sistemler üzerinden takip edebilir, ekipmanlarınızın verimliliğini takip edebilir, yüksek bakım maliyetine sahip ekipmanlarınızı tespit ederek ürün ve hizmetlerinizin kalitesini ve performansınızı artırabilirsiniz. Buna ek olarak üretim bandı ve depolardan gerçek zamanlı verilere erişebilir, süreci takip ederek tedarik zincirindeki darboğazları ortadan kaldırabilirsiniz.

SAP MII neler sunuyor?

 • Üretim tesislerinizde bulut teknolojilerine geçiş.
 • SAP S/4HANA ile entegrasyon.
 • Ekipmanlarınızın verimliliği ve enerji maliyetlerini gösteren analizler.
 • Büyük veri analizi.
 • Artan çalışan verimliliği.
 • IoT ve makine öğrenimi teknolojileri ile operasyonlarınızda standardizasyon.
 • İstatistiki ve öngörüsel analizler.

Hangi Dijital Tedarik Zinciri ürünleri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar

Neden Detaysoft

detaysoft hakkında