e-Beyanname

ÇÖZÜMLER

e-Beyanname

e-Beyanname Nedir?

Beyanname, vergi mükelleflerinin doldurmak zorunda olduğu ve vergi dairelerine iletilen yazılı bildiridir. E-Beyanname ise vergi dairelerine gönderilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda iletilmesidir.

Detaysoft’un geliştirdiği e-Beyanname paketinde şu ürünler bulunuyor:

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003B
• Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi
• Damga Vergisi Beyannamesi
• Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi
• Form BA ve Form BS Beyannameleri
• Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi

Özellikler

• Sistemden beslenen veriler sayesinde, zamandan tasarruf ederek en kısa sürede vergi beyanlarının hazırlanmasına olanak tanıyor.
• En az hatayla işlenen verilerin, xml formatıyla dışarı alınması ve paketlenmesi sağlanıyor.
• Beyannamelerde modül-ekran bazında yetki kontrolleri yapılabiliyor.
• SAP dışından Excel ile veri yüklemesi gerçekleştirilebiliyor.
• Standarttan çekilen veriler dışında manuel olarak düzenlemeler yapılabiliyor.

Neden Detaysoft e-Beyanname?

• Beyannamelerinizi en kısa sürede bildirerek zamandan tasarruf edebilebilirsiniz.
• Yetkilendirme bazında kontroller yapabilirsiniz.
• Operasyonel maliyetlerinizi düşürüyor. 
• Eski beyannamelerinizi sistem içerisinde maliyetsiz arşivleyebilirsiniz.
• Kullanıcı dostu ekranlarla, kontrollerinizi en kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Zaman Tasarrufu

Maliyet Tasarrufu

Çevreye Duyarlı

Hızlı ve Kolay Kullanım

İnternetin Olduğu Her Yerde

En Az Hata

Yöneticiler İçin Raporlama

Geçmiş Beyannamelere Erişim

e-Beyanname’ye Geçiş Zorunluluğu Bilgisi

e-Beyanname uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 2004 yılında hayata geçirildi. Bu tarihten sonra sürekli gelişen sistemin sağladığı kolaylıkların yanı sıra, vergi dairelerinin yükünün azaltılması amacıyla 03.03.2005 tarihinde zorunlu hale getirildi.

Sık Sorulan Sorular

Yetki kontrollerini nasıl yapıyorsunuz?
Pakete bulunan Yetkilendirme Programı’ndan kullanıcı ve ekran bazlı yetkilendirme yapılabiliyor. Örneğin MUHSGK beyannamesinde SGK bildirim ekranına sadece insan kaynakları ekibindeki kullanıcıların giriş yapabilmesi için yetki verilebiliyor.
Pakette hem MUHSGK, hem de MUHSGK2 bulunuyor mu?
Evet bulunuyor. İnsan kaynakları için ayrı beyanname isteyenler, MUHSGK2 beyannamesini kullanabiliyor.
Paket hangi beyannameleri kapsıyor?
KDV1, KDV2, Damga, MUHSGK A , MUHSGK B, Form BA , Form BS ve Poşet Beyannamesi olmak üzere 8 beyanname türünden oluşuyor.
Müşteri iç süreçlerine göre geliştirmeler yapılıyor mu?
Evet, paket içerisinde bulunan badi ve exit ile geliştirmeler yapılıyor. 
Gönderilen beyannameleri düzeltme olarak tekrar göndermek istediğimizde, gönderilmiş beyannamelere sistem üzerinden ulaşabiliyor muyuz?
Evet gönderilmiş beyannameler tablolarda tutuluyor. Düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, tekrardan aynı kayıtlar üzerinden verileri düzenleyip beyannameyi bildirebilirsiniz.