e-Müstahsil Nedir?

e-Müstahsil

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

e-Müstahsil

e-Müstahsil Nedir?

Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen, ticari bir vesika olarak kullanılan kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. e-Arşiv alt yapısıyla birebir aynıdır. Tek farkı, çiftçiye dijital çıktı verilemez, yalnızca kâğıt çıktı verilir. Bir sonraki günün bitimine kadar da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı GİB’e raporlanır.

Özellikler

• İşlemleri dijital ortama taşıyarak arşivleme masraflarını ortadan kaldırıyor.
• Tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirildiğinden, kağıt tüketimini ortadan kaldırarak doğa dostu bir çözüm sunuyor.
• Önceki müstahsil makbuzlarına, tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşılmasına olanak tanıyor.
• Elektronik ortama taşınan veriler, istenen süre boyunca korunuyor.
• Detaysoft uzman ekipleri tarafından verilen online eğitimin yanı sıra 7/24 destek sağlanıyor.

Uzman Kadro

%100 Müşteri Memnuniyeti

Tam Entegrasyon

İş Zekası

Maliyet Tasarrufu

Doğaya Dost

Zaman Tasarrufu

Müstahsil makbuzunun tarafları kimlerdir?

Müstahsil makbuzunun tarafları, ürünün satıcısı ve alıcısıdır:

Alıcı (Defter Tutan Çiftçi)

• Ticari belge verebilir.
• Müstahsil makbuzu düzenler.
• Makbuzun kopyasını alır.
• Satış bedelini öder.

Satıcı (Üretici Çiftçi)

• Ticari belge veremez.
• Müstahsil makbuzu imzalar.
• Makbuzun aslını alır.
• Satış bedelini alır.

e-Müstahsil’de Bulunması Zorunlu Bilgiler

• Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası (VKN) ve adresi
• Belgenin numarasının yanı sıra; tarih, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı
• Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve ikametgah adresi
• Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintilerin tutarı

Düzenlenecek makbuzların elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanması için, belgenin üzerinde karekod veya barkod bilgisinin bulunması zorunludur. Mükellefler, zorunlu bilgilere ek olarak, ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

Mükellefler Kimlerdir?

Genel tebliğin 4. maddesinin (6) fıkrasına göre:

e-Müstahsil Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olmaktadır.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdur. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde, makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda makbuz, malın teslimi sırasında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

487 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği için tıklayın.

e-Müstahsil hangi tarihte zorunlu oldu?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarların, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.


Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları

e-Müstahsil makbuzu uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler:

• Kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemlerine entegre edebilir.
• efatura.gov.tr adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, uygulamanın temel fonksiyonlarını internet üzerinden kullanabilir.
• GİB tarafından onaylanan Detaysoft gibi özel entegratörlerin sistemleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir.

Hangi Detaysoft ürünleri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
Zorunlu e-Dönüşüm Ürünleri
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Mali İşler Uygulamaları
Ticari Uygulamalar ve İş Uygulamaları