SAP Ariba Stratejik Tedarik Sistemi

Stratejik Kaynak Kullanımı

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

Stratejik Kaynak Kullanımı

Stratejik kaynak kullanımıyla, analizden sözleşmeye tüm süreci yönetin. 

En değerli tedarik sözleşmeleri için müzakerelerde bulunabilmeniz amacıyla, işlemsel harcama verilerinizi sınıflandırın, zenginleştirin ve analiz edin. Satın alma sürecinin verimliliğini artırın ve iyileştirilmiş kalite ve uyumla daha hızlı tedarik döngüleri yaratın.

SAP Ariba Stratejik Tedarik Sistemi  

Doğrudan ve dolaylı malzemeleri tedarik etmek için; üstün araçlar, uzmanlık ve bilgiyi kullanarak kapalı döngü, dijital, kaynaktan sözleşmeye uzanan bir süreç oluşturun. Tüm harcama kategorilerinde ve süreçlerde verimliliği yakalayın ve ERP sisteminize entegre olan tek bir stratejik tedarik çözümünün yönetimi altında harcamalarınızı artırın.
• Bulutta dağıtım  
• Hızlı ve kolay tedarikçi keşfi
• Tedarikçi profili yönetimi
• İş akışı boyunca uyum