Dolaylı Tedarik

Dolaylı Tedarik

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

Dolaylı Tedarik

Operasyonlarınızı akıcı hale getirerek, satın alma süreçlerinizi hızlandırın!

Stratejik tedarik yazılımını ERP sisteminizle entegre ederek satın almadan ödemeye uzanan döngünüzü tamamen veya kısmen iyileştirin. Satın alma süreçlerinin kalitesini ve uyumunu geliştirirken, tekrarlanabilir maliyet tasarrufları sağlayın.

SAP Ariba Satın Alma ve Faturalama 

Satıcılar, sözleşmeler, yönetmelikler, alıcılar ve finans kuruluşları arasında, satın almadan ödemeye sınıfının en iyisi yöntemleri kullanarak kontrol ve uyumu esnek bir şekilde sağlayın. Yapılandırılabilir bulut tabanlı bir çözümle tedarikçileri, süreçleri, bütçeleri, onayları ve ödemeleri küresel bazda dinamik olarak yönetmek için kaynaklarınızı ölçeklendirin.
• Bulut tabanlı
• Gelişmiş sözleşme uyumu
• Mobil onaylar
• Sezgisel alındı ve mutabakat süreçleri