Detaysoft e-Defter Çözümü

e-Defter

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

e-Defter

e-Defter Nedir?

Detaysoft tarafından geliştirilen e-Defter çözümü, SAP sistemine tam entegre olup defter-i kebir ve yevmiye defterlerinin kopyasını alarak beratlarını oluşturan ve gönderime hazır hale getiren bir sistemdir.

Detaysoft’un e-Defter çözümü, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) akreditasyonuna sahip.

Özellikler

Detaysoft, farklı ülkelerin regülasyonlarına uygun e-dönüşüm çözümleri üretiyor.

Doğru bilgi akışı

Hızlı süreçler

 

Onay yönetimi

Adaptasyon

 

• SAP ile tamamen entegre çalışıyor. 
• Non-SAP ortamlarında da kullanılabiliyor.
• e-Defterler, aylık dönemler halinde oluşturuluyor. Oluşan defterlerin beyanı, defterin basıldığı ayı takip eden 3. ayın son günü yapılıyor.
• Mevcut sistemin e-Defter sistemi karşısında yeterliliğinin ölçülmesinin yanı sıra, gerekli kurgusal yönlendirmeler sunuyor.
• GİB standartlarına uygun formatlarda yevmiye defteri, yevmiye defteri beratı, defter-i kebir ve defter-i kebir beratı dosyaları hazırlanabiliyor.
• Defterlere ait dosyalar, dijital ortamda orijinal haliyle saklama olanağı sağlıyor.
• Kurumunuzun sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Neden Detaysoft e-Defter?

• Kullanıcı adaptasyonu sağlayan bir platform…
• Bakım hizmetleri kapsamında, mevzuat değişiklikleri aylık olarak sisteme uyarlanıyor.
• Operasyonel maliyetlerinizi düşürüyor. 
• Kısa kurulum ve implementasyon süresi sayesinde, hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanabiliyor.
• Detaysoft, 20 yıllık birikimi ve 100’ü aşkın e-Defter projesiyle, sektörde yetkinliğini koruyor.
• Anahtar teslim bir hizmet sunarak finansal süreçlerle ilgili danışmanlık veriyor.
• Kullanıcıların SAP ekranları ile e-Defter süreçlerine kolayca adapte olmalarını sağlıyor.

Kimler e-Defter Kullanmalı?

• Gerçek kişi mükellefler - Nitelikli elektronik imza 
• Tüzel kişi mükellefler - Mali mühür 
• Onaylı yazılıma sahip olan mükellefler 
• Başvuru sürecini tamamlayan mükellefler 

Sık Sorulan Sorular

Açılış ve kapanış fişi e-Defter üzerinde nasıl yapılıyor? e-Defter’in yapısı nedir?
FI danışmanları, açılış ve kapanış için 2 belge türü açıyor. Açılış kapanış fişleri, bu belgelerle atılıyor. Belgeler deftere kayıt tarihine göre yazdırılıyor. Açılış için 01.01 tarihli kayıtlar defterin en başına - kapanış için 31.12 tarihli kayıtlar defterin en sonuna yansıtılıyor.
Tam entegrasyon ve özel entegratörün farkı nedir?
Özel Entegratör:
• Elektronik kayıtları GİB’in belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar.
• e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da mükellefin mali mührüne gerek olmadan kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip HSM cihazı ile elektronik kayıtları imzalar.
• Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.
• Bilgi işlem sistem maliyetinin yanı sıra, sunucu ve veritabanı maliyeti özel entegratör firmaya aittir.
• Mevzuat veya teknik kılavuzlardaki güncellemeleri mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular.
• Fatura başına maliyetlendirme ile saklama hizmeti veren özel entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları saklar.
• Özel entegratörler mükelleflerinin verisini yedekler, böylece felaket anında veri kaybı engellenmiş olur.
• Özel entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alışverişi yapabilir.
• Mükellef adına GİB’e e-Fatura, e-Defter başvurusunda bulunamaz.
• GİB’in özel entegratöre verdiği sorumluluklar dışında ek bir sorumluluk yüklenmez.
Tam Entegrasyon:
• Bilgi işlem sistemi ve sunucu yönetimi ile veri arşivleme maliyeti, mevzuat ve teknik kılavuzlardaki güncelleme takibi ve bunların sisteme uygulanmasını mükellefin kendisinin yönetmesi gerekir.
Eski e-Defter sisteminden yeni Detaysoft e-Defter sistemine geçilirken neler yapılması gerekiyor?
Eski e-Defter sisteminizden, yeni Detaysoft e-Defter sistemine verilerin aktarımı için fatura zarf ve uygulama yanıtı zarf UBL dosyalarını talep ediyoruz. (Yasal süre içinde gelen eski ticari faturalara onay/red dönülebilmesi için önem arzediyor.) Zarf dosyası olarak tutulmuyorsa, faturaları sisteme imzalı fatura UBL dosyası üzerinden de yeni sisteme taşıyabiliyoruz.
SAP sistem gereklilikleri nelerdir?
SAP R/3 4.6C ve üst versiyonlarda e-Fatura/Arşiv paketi çalışabiliyor.
Saklama maliyeti nedir, nasıl hesaplanıyor?
Saklama maliyeti, özel entegratörlük hizmetinin getirdiği bir maliyettir. Detaysoft'un sunucusunun kullanıldığı durumlarda, gelen ve giden adetler toplanarak aylık saklama maliyeti hesaplanır.
Proje başlangıcındaki ön adımlar nelerdir?
Proje ön başlangıcı adımları:
• Tübitak'tan mali mühür alımı
• Entegrasyon başvurusu (https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/)
• Test sunucu hazırlanması
• Dış IP (Reel IP) tahsisi
• SSL alımı
• Sunucuya veritabanı kurulumu
VKN mükellef mi, kontrolü günlük olarak alınabiliyor mu?
Servis günlük olarak sağlanıyor. Ayrıca servis gün içinde de aktiftir. Entegratör servisimiz GİB’den gelen kayıtlı mükellefleri günlük olarak sistemde kayıt altına alır ve dış sistemlere servis olarak sunar.

Hangi Detaysoft ürünleri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
Zorunlu e-Dönüşüm Ürünleri
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Mali İşler Uygulamaları
Ticari Uygulamalar ve İş Uygulamaları