Detaysoft e-Fatura Çözümü

e-Fatura

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte e-Fatura uygulaması, faturalarınızı göndermek ya da almanın yanı sıra, SAP platformunuzla entegre çalışarak süreçlerinizi tek bir platform üzerinden yönetmenize olanak veren bir sistemdir.

Özellikler 

Detaysoft, farklı ülkelerin regülasyonlarına uygun e-dönüşüm çözümleri üretiyor.

• SAP ile tamamen entegre çalışıyor. 
• Logo AS-400 ve Netsis gibi SAP harici sistemlerle de sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
• e-Fatura sürecine ilişkin tüm fatura alma, gönderme, görüntüleme ve veri konfigürasyonları, yetki bazlı SAP ERP içindeki arayüzlerden gerçekleştirilebiliyor.
• Yüksek kapasiteli faturalaşma işlemlerinde kullanılan HSM cihazlarıyla full entegre çalışabiliyor.
• Kesilen faturalarla ana veri entegrasyonunu sağlayarak hatasız fatura gönderimi yapıyor.
• Ana veri yönetimini web servislerle periyodik olarak otomatize ederek e-Fatura kapsamına giren şirketleri çekebiliyor.
• Kullanıcıların faturalaşma işlemlerini hem SAP içinde hem de portal bazlı takip edebilmeleri için basit ve fonksiyonel arayüzler sunuyor.

Ana veri yönetimi

Akıllı süreçler

Onay yönetimi

Veri tutarlılığı

Neden Detaysoft e-Fatura?

• Kullanıcı adaptasyonunu sağlıyor.
• e-Fatura süreçlerinizi yönetirken kullanıcılara geri bildirimler sunuyor. 
• Sürecin doğru işlemesi için gerekli aksiyonları alıyor. 
• SAP e-Fatura sistemi üzerinden faturalar görüntüleniyor, süreçle ilgili tüm statüler loglanıp raporlarla gösteriliyor.
• Hatasız fatura gönderimi yapılıyor.
• Kolay implementasyon ve maliyet avantajı sağlanıyor. 
• Süreç içerisinde yaşayacağınız problemler hızlı bir şekilde Detaysoft ekipleri tarafından çözülüyor. 
• Şirketlerin mevcut network bazlı arşivleme sistemlerine entegre olabiliyor.

Sık Sorulan Sorular

Tam entegrasyon ve özel entegratörün farkı nedir?
Özel Entegratör:
• Elektronik kayıtları GİB’in belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar.
• e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da mükellefin mali mührüne gerek olmadan kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip HSM cihazı ile elektronik kayıtları imzalar.
• Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.
• Bilgi işlem sistem maliyetinin yanı sıra, sunucu ve veritabanı maliyeti özel entegratör firmaya aittir.
• Mevzuat veya teknik kılavuzlardaki güncellemeleri mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular.
• Fatura başına maliyetlendirme ile saklama hizmeti veren özel entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları saklar.
• Özel entegratörler mükelleflerinin verisini yedekler, böylece felaket anında veri kaybı engellenmiş olur.
• Özel entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alışverişi yapabilir.
• Mükellef adına GİB’e e-Fatura, e-Defter başvurusunda bulunamaz.
• GİB’in özel entegratöre verdiği sorumluluklar dışında ek bir sorumluluk yüklenmez.
Tam Entegrasyon:
• Bilgi işlem sistemi ve sunucu yönetimi ile veri arşivleme maliyeti, mevzuat ve teknik kılavuzlardaki güncelleme takibi ve bunların sisteme uygulanmasını mükellefin kendisinin yönetmesi gerekir.
Eski e-Fatura sisteminizden, yeni Detaysoft e-Fatura sistemine verilerin aktarımı için fatura zarf ve uygulama yanıtı zarf UBL dosyalarını talep ediyoruz. (Yasal süre içinde gelen eski ticari faturalara onay/red dönülebilmesi için önem arzediyor.) Zarf dosyası olarak tutulmuyorsa, faturaları sisteme imzalı fatura UBL dosyası üzerinden de yeni sisteme taşıyabiliyoruz.
SAP R/3 4.6C ve üst versiyonlarda e-Fatura/Arşiv paketi çalışabiliyor.
Servis günlük olarak sağlanıyor. Ayrıca servis gün içinde de aktiftir. Entegratör servisimiz GİB’den gelen kayıtlı mükellefleri günlük olarak sistemde kayıt altına alır ve dış sistemlere servis olarak sunar.
e-Fatura mükkellefi olanları e-Fatura, mükellef olmayanları e-Arşiv ekranına gönderiyor.
Saklama maliyeti, özel entegratörlük hizmetinin getirdiği bir maliyettir. Detaysoft'un sunucusunun kullanıldığı durumlarda, gelen ve giden adetler toplanarak aylık saklama maliyeti hesaplanır.
Proje ön başlangıcı adımları:
• Tübitak’tan mali mühür alımı
• Entegrasyon başvurusu (https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/)
• Test sunucu hazırlanması
• Dış IP (Reel IP) tahsisi
• SSL alımı
• Sunucuya veritabanı kurulumu
Geçmiş faturalarınızın SAP'de belge karşılığı olmadığından, bu faturaları sisteme işleyebilmeniz ve görüntü alabilmeniz için, size özgü ayrı bir Zli program yazılması gerekir.
Faturaların firma tarafından temin edilmesi, varsa fatura zarf  ve uygulama yanıtı zarf UBL dosyalarının firma tarafından sağlanması, zarf dosyası olarak tutulmuyorsa faturaların sistemde imzalı fatura UBL dosyası olarak Detaysoft’a iletilmesi ile dosyaların yeni sisteme transferi sağlanabilir ve analize göre yazılan programlar çalıştırılarak  eski fatura bilgileri SAP’de Detaysoft paketine yüklenir.
Paketimiz PI entegrasyonu olmadan da çalışıyor.
e-İhracat, GİB’in ihracat süreçlerini e-Fatura sistemi üzerinden yapılmasını istediği bir zorunluluktu. Bu sebeple çalışmalar bakım kapsamında yapıldı.

Hangi Detaysoft ürünleri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
Zorunlu e-Dönüşüm Ürünleri
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Mali İşler Uygulamaları
Ticari Uygulamalar ve İş Uygulamaları