Farma-Tek S/4HANA Projesi

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

Farma-Tek S/4HANA Projesi

Şener Giritlioğlu | Farma-Tek İşletme Müdürü: Şirketimizin büyümesine paralel olarak daha etkin bilgi yönetimine ihtiyaç duyduk. Operasyon düzeyindeki işlemlerin başarısıyla beraber, doğru ve anlık bilgilerle karar mekanizmalarını desteklemek de beklentilerimiz arasındaydı. 

Kurum Hakkında  

Farma-tek, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ürünleri ithal etmek ve Türk tıbbının hizmetine sunmak amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Firmamız, Türkiye’de üretimi olmayan hemofili, yoğun bakım ürünleri ve immunoglobulin içerikli ürünlerin ithalatı ile başlamış, daha sonra yine ihtiyaçlar doğrultusunda dermatoloji, kardiyoloji, üroloji, merkezi sinir sistemi, nefroloji, enfeksiyon, cerrahi ve nadir hastalıklar alanındaki ürünlerle sektörde faaliyetine devam etmiştir. 2012 yılından sonra ithalatçı firma kimliğinden çıkıp sanayici firma olmak için pek çok alanda değişikliğe gidilmiştir. Bu doğrultuda önce Ar-Ge laboratuvarımız kurulmuş ve Mayıs 2014’te üretim tesislerinin temeli atılmıştır. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan Farma-tek İlaç Kırklareli Üretim Tesisi, Mart 2017’de TC Sağlık Bakanlığı tarafından GMP onayı alarak faaliyete geçmiştir.

Kurum Sözcüsünün Görüşü

Şener Giritlioğlu | Farma-Tek İşletme Müdürü: Şirketimizin büyümesine paralel olarak daha etkin bilgi yönetimine ihtiyaç duyduk. Operasyon düzeyindeki işlemlerin başarısıyla beraber, doğru ve anlık bilgilerle karar mekanizmalarını desteklemek de beklentilerimiz arasındaydı. Kapsamlı raporlamaları, güvenli ortamı ve süreç tasarımındaki başarısı nedeniyle SAP'yi tercih ettik. İş ortağımızın da katkılarıyla sorunsuz bir süreç neticesinde kullanıma aldığımız SAP çözümleri sayesinde operasyonel kusursuzluk ve çok daha verimli süreçler elde ettik.

Hedefler 

• Süreçlerin iyileştirilmesi, standardizasyon sağlanması, sistemdeki veri doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak

• Tüm envanterin tek bir sistemde izlenmesi

• Devlet, ITS ve Farma-tek arasında süreç entegrasyonunu sağlamak

• Gelecekteki hedeflere uygun bir altyapıya sahip olmak

• GMP (Good Manufacturing Practice) entegrasyonunu sağlamak  

Neden SAP

• Uçtan uca tüm süreçleri tek platformdan yönetebilmeye imkan vermesi

• ITS ve GMP gibi platformlara entegrasyon yapılabilmesi

• İlaç sektöründeki lokal ve global referansları

• Firmamızın global hedeflerine ulaşmasında yardımcı olması

Neden Detaysoft 

• Danışman kalitesi ve yetkinliği

• Sektörel ve ERP dönüşüm referansları

• S/4HANA konusundaki uzmanlığı

SAP Çözüm ve Hizmetleri 

• S/4HANA 1511 

Faydalar 

• Birbirine entegre modüllere sahip yüksek performanslı çalışan bir altyapıya sahip olunması

• Müşteri sipariş süreçlerinin hızlanması 

• Etkin bir envanter kontrol sistemine sahip olunması ve stok miktarında optimizasyon sağlanması

• Ortalama stok dönüş süresinin 8 günden 3 güne azalması

• FEFO ile stok israflarında tasarruf sağlanması

• Maliyetlerin çok daha etkin ve doğru olarak izlenebilmesi