SAP Global | Platin İş Ortağı - Detaysoft

Ekol Lojistik Etkin Bütçeleme Yönetimi Projesi

Ekol Lojistik Etkin Bütçeleme Yönetimi Projesi

Ekol Lojistik değişen piyasa koşullarının, ekonomik göstergelerin, operasyonel süreçlerinin tahminlerini ve simülasyonlarını yapmak; bu değişkenler temelinde dinamik bütçe raporlama ihtiyacını çözmek için Detaysoft ile çalışmaya karar verdi. 

Kurum Hakkında

1990 yılında temelleri atılan Ekol Lojistik, Türkiye’de tedarik zinciri çözümlerinde lider kuruluştur. Ekol Lojistik halen 3M, Braun, Aptec, Metro Group, Bendix, Adidas, Marks&Spencer, Boyner, Benetton ve Beymen’e tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. 

Hedef

Lojistik hizmet sektörüne özel bütçe senaryolarının sistem üzerinde etkin ve entegre sekilde yürütülebilmesi, esnek bütçe ve yönetim raporlamalarının tasarlanması

Kapsam

EKOL Lojistik değişen piyasa koşullarının, ekonomik göstergelerin, operasyonel süreçlerinin tahminlerini ve simülasyonlarını yapmak; bu değişkenler temelinde dinamik bütçe raporlama ihtiyacını çözmek için Detaysoft ile çalışmaya karar verdi. Detaysoft ve EKOL Lojistik iş birliği aşağıda detaylandırılan kapsamda gerçekleşti:

• Lojistik sektörüne özgü operasyonel verilere dayanan bütçe senaryolarının sistemde yürütülebilmesi

• Değişen parametrelerle birlikte dinamik olarak izlenebilecek ve yönetilebilecek bir bütçe sisteminin tasarlanması

• Satış, operasyon, genel yönetim, yatırım, finansman ve personel bütçelerinin birbirleriyle entegre sekilde sistemde modellenmesi

• EKOL bünyesindeki hava-kara-deniz taşıma, depolama, antrepo, ulusal dağıtım, gümrükleme, fuar lojistiği gibi farklı hizmet birimlerinin ve işlevlerinin bütçeye entegrasyonu

• Bütçe dönemlerine ait tüm gerekli finansal ve mali tabloların oluşturulması

• Tahmin / bütçe senaryolarının, fiili / bütçe karşılaştırmalarının hem sistem üzerinde hem de portal üzerinde etkin bir biçimde raporlanabilmesi

• Farklı lokasyondaki ve işlevdeki hizmet birimlerinin yetkileri dahilinde, eş zamanlı olarak bütçe girişlerini portal üzerinden kendilerinin yapması ve gerçek zamanlı bir onay sürecinin modellenmesi

• Tüm bütçeleme ve raporlama süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi

Detaysoft, diğer sektörlere olduğu gibi lojistik sektörüne özgü çözümler geliştirerek, proje kapsamında belirlenen tüm ihtiyaçları karşıladı. Buna göre:

• EKOL’ün bütçe aşamaları ve senaryoları etkin katılımlı kavramsal tasarım toplantılarıyla belirlendi ve süreç dokümantasyonları hazırlandı.

• Tüm çözümler iki BI danışmanı, BW ve proje yönetimi danışmanı, üç proje sorumlusu olmak üzere yedi kişiyle yürütüldü.

• Lojistik sektörüne özgü kavramlar ve genel bütçe mantıkları birleştirilerek modelleme yapıldı.

• Farklı bütçeleme senaryoları ve versiyonları içeren simülatif bir ortam hazırlandı.

• Belirlenen platformlar üzerinde, bütçe süreçlerinin birbirine entegrasyonu sağlandı.

• Bütçe, yönetim ve kontrol raporları esnek ve güncel verileri içerecek şekilde tasarlanarak farklı platformlarda yayınlandı.

• Bütçe süreç sahiplerinin yetkilendirmelerle ve workflow’larla kendi bütçelerini planlamaları ve onaya sunmaları sağlandı.