SAP Global | Platin İş Ortağı - Detaysoft

Demisaş İş Zekasına Entegre Bütçeleme Projesi

Demisaş İş Zekasına Entegre Bütçeleme Projesi

Demisaş bütçe senaryolarının iş zekasına entegre hale getirilmesi, etkin bütçe ve yönetim raporlamalarının yapılması hedefiyle yola çıkıldı.

Kurum Hakkında 

Üretime 1976 yılında başlayan Demisaş Döküm, günümüzde beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik kompresör, fren diskleri ve muhtelif parçalar üretimi yapmaktadır. Soğutma sektöründe kullanılan kompresör üretiminde dünyanın en önemli tedarikçileri arasında bulunan Demisaş, üretim kapasitesini 2004 yılında yaklaşık yüzde 15 artırarak 80 bin tona yükseltmiştir.

Hedefler

Demisaş bütçe senaryolarının iş zekasına entegre hale getirilmesi, etkin bütçe ve yönetim raporlamalarının yapılması

Kapsam

Demisaş, dünyadaki gelişime paralel olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları iş hayatına yansıtmak için farklı senaryolara açık bir bütçeleme stratejisine sahip. Bu noktada teknolojiye büyük yatırım yapan Demisaş, bütçeleme ve raporlama süreçlerini yönetmek için SAP’yi tercih etti. Bu işbirliği aşağıdaki kapsamda gerçekleşmiştir:

• Demisaş bütçe senaryolarının operasyonel süreçlere ve fiili veri yapısına entegre bir halde sistemde modellenmesi ve sisteme aktarılması,

• Ekonomik göstergelerin bütçe üzerindeki etkilerinin gözlenebilmesi için sistem üzerinde parametrik ve simülatif bir yapı kurulması,

• Satış, üretim, satın alma, stok, gider, yatırım, finansman ve personel bütçelemelerinin birbirleriyle entegre bir şekilde sistemde modellenmesi,

• Fiili üretim, satın alma, stok ve üretim maliyetleri dengesinin ve senaryolarının bütçede korunması; bu senaryoların satış ile entegre edilmesi,

• Bütçeleme sonucunda ortaya çıkacak finansal ve mali tabloların oluşturulması,

• Tahmin ve bütçe senaryolarının, fiili ve bütçe karşılaştırmalarının sistem üzerinde ve portal üzerinde etkin bir biçimde raporlanabilmesi,

• Süreç sahiplerinin yetkileri dahilinde bütçe girişlerini kendilerinin yapmaları ve bir onay sürecinin modellenmesi

• Tüm bütçeleme ve raporlama süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi.

Detaysoft, proje kapsamındaki tüm ihtiyaçları ve sorunları, özgün yöntemleriyle çözdü. Buna göre:

• Tüm bütçe alt kalemleri ve olası senaryolar, süreç sahiplerinin katıldığı kavramsal tasarım toplantıları ile belirlendi ve süreç dokümantasyonları hazırlandı.

• Tüm çözümler iki BI, birer BW ve proje yönetimi danışmanı ve iki anahtar kullanıcı olmak üzere toplam altı kişiyle yürütüldü.

• Sistem üzerinde bütçe versiyonu mantığı geliştirilerek, simülatif bir ortam hazırlandı.

• Belirlenen platformlar üzerinde, bütçe süreçlerinin birbirine entegrasyonu sağlandı.

• Bütçe altyapısını oluşturan fiili operasyonel veriler alınarak, bütçeye entegre edildi.

• Fiili üretim ve stok modelleri bütçe sisteminde de modellenerek, diğer bütçe kalemleriyle entegrasyonu yapıldı.

• Bütçe, yönetim ve kontrol raporları esnek ve güncel verileri içerecek şekilde tasarlandı; farklı platformlarda yayımlandı.

• Bütçe süreç sahiplerinin yetkilendirmelerle; kendi bütçelerini planlamaları ve onaya göndermeleri sağlandı.