İDO | SAP SuccessFactors | Başarı Hikayesi

İDO | SAP SuccessFactors | Başarı Hikayesi

İDO | SAP SuccessFactors | Başarı Hikayesi

Sürdürülebilir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmak, insan kaynakları süreçlerini akıllı teknolojilerle modernize etmek ve bordro hesaplamalarında “sıfır hata” oranını yakalamak üzere İDO, SAP SuccessFactors’ün Employee Central Payroll çözümünü tercih etti.

Hedefler

 • Çalışan süreçlerini bütünleşik bir dijital deneyimle güçlendirmek
 • Bordro hesaplamalarında "sıfır hata” oranını yakalamak
 • İnsan kaynaklarında daha sadeleştirilmiş bir yönetim imkanı sağlamak

Neden SAP SuccessFactors:

 • Temel İK 3.0’a geçiş yapılması
 • Kurumunuzda sürekli öğrenme kültürü teşviği
 • İnsan kaynakları süreçlerini modernize edilmesi
 • Organizasyonel yönetim
 • Çalışanlara sağlanan faydaların yönetimi
 • Mobil erişim imkanıyla insan kaynakları ekibinin iş süreçlerine her yerden erişim sağlaması

Faydalar

 • Gerçek zamanlı bordro izleme
 • Cloud üzerinden bordo yönetimi
 • Sadeleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi
 • Bordro süreçlerinde otomasyon
 • Bordro lokalizasyonu ve global bordro yönetimi
 • Bordro Kontrol Merkezi ile proaktif uyarıları devreye alarak çalışma zamanında “sıfır hata” oranını yakalamak
 • Periyodik olarak hata temizleme sistemi
 • Dönem içi bordro simülasyonu

SAP Çözüm ve Hizmetleri

 

Detaysoft Hakkında

 

detaysoft hakkında