SAP Global | Platin İş Ortağı - Detaysoft

Paşabahçe İş Zekasına Entegre Bütçeleme Projesi

Paşabahçe İş Zekasına Entegre Bütçeleme Projesi

Teknolojiye büyük yatırım yapan Paşabahçe, bütçeleme ve raporlama süreçlerini yönetmek için SAP’yi ve uygulama danışmanlığı konusunda BIMSA ve Detaysoft iş birliğini tercih etti.

Kurum Hakkında

Şişecam Topluluğu, Atatürk'ün Türkiye'de cam sanayiini kurma ve geliştirme talimatları doğrultusunda, 1935 yılında Paşabahçe’de kurulan ilk cam tesisi ile faaliyete geçmiştir. 1960'li yılların başından itibaren dünya pazarlarına da yönelerek sürekli büyüyen grup, rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle su anda Avrupa’nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında yer almaktadır. Şişecam; Cam Ev Eşyası, Cam Ambalaj, Düzcam ve Kimyasallar gruplarıyla camin tüm temel alanlarında uzmanlaşmıştır. Cam Ev Eşyası Grubu, Paşabahçe markasıyla; soda cami, kristal cam, otomatik, el üretimi ve ısıya dayanıklı cam ürünlerle ülkemizde ve dünyada önde gelen firmalar arasında yer alıyor.

Kapsam

Paşabahçe, dünyadaki gelişime paralel olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları iş hayatına yansıtmak durumunda olduğunun bilinciyle devamlı gelişime ve farklı senaryolara açık bir bütçeleme stratejisine sahiptir. Bu noktada teknolojiye büyük yatırım yapan Paşabahçe, bütçeleme ve raporlama süreçlerini yönetmek için SAP’yi ve uygulama danışmanlığı konusunda BIMSA ve Detaysoft işbirliğini tercih etti. Projenin kapsamı aşağıdaki gibidir:

• Paşabahçe bütçe senaryolarının operasyonel süreçlere ve fiili veri yapısına entegre bir halde sistemde modellenmesi ve sisteme aktarılması

• Ekonomik göstergelerin bütçe üzerindeki etkilerinin gözlenebilmesi için sistem üzerinde parametrik ve simülatif bir yapı kurulması

• Yurt içi/yurt dışı satış, üretim, satın alma, stok, gider, yatırım, finansman, personel, nakliye bütçelemelerinin birbirleriyle entegre bir şekilde sistemde modellenmesi

• Bütçeleme sonucunda ortaya çıkacak finansal ve mali tabloların oluşturulması

• Tahmin/bütçe senaryolarının, fiili/bütçe karşılaştırmalarının sistem üzerinde ve portal üzerinde etkin bir biçimde raporlanabilmesi 

• Süreç sahiplerinin yetkileri dahilinde bütçe girişlerini yapmaları ve bir onay sürecinin modellenmesi

• Tüm bütçeleme ve raporlama süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi

• Bütçeleme çalışmaları sırasında canlı kullanım desteği ve eğitimlerinin verilmesi

Çözümler

Detaysoft, proje kapsamındaki tüm ihtiyaçları ve sorunları, kısa bir sürede özgün yöntemleriyle çözmüştür. Buna göre:

• Tüm bütçe alt kalemleri ve senaryoları etkin ve süreç sahipleri katılımlı kavramsal tasarım toplantıları ile belirlendi. Süreç dokümantasyonları hazırlandı.

• Tüm çözümler 4 BI danışmanı, 1 BW danışmanı, proje yönetimi, ve departman sorumlusu anahtar kullanıcılar ile yürütüldü.

• Sistem üzerinde bütçe versiyonu mantığı geliştirilerek, simülatif bir ortam hazırlandı.

• Belirlenen platformlar üzerinde, bütçe süreçlerinin birbirine entegrasyonu sağlandı.

• Bütçe altyapısını oluşturan fiili operasyonel veriler alınarak, bütçeye entegre edildi.

• Fiili maliyet modelleri bütçe sisteminde de modellenerek, diğer bütçe kalemleriyle entegrasyonu sağlandı.

• Bütçe, yönetim ve kontrol raporları esnek ve güncel verileri içerecek şekilde tasarlandı ve farklı platformlarda yayımlandı.

• Bütçe süreç sahiplerinin yetkilendirmelerle kendi bütçelerini planlamaları ve onaya göndermeleri sağlandı.

Sonuç

Paşabahçe yoğun bir üretim, yurtiçi/yurt dışı satış hacmine ve ürün çeşitliliğine sahip. Bu yoğunlukta oluşan veri hacimlerinde tüm süreçlerin fiili verilerle de entegre olduğu bir tasarım yapıldı. Parametrelerin girilmesinden başlayıp, tüm bütçe yılları finansal ve mali tabloların oluştuğu bir karar destek çözümü gerçekleştirildi.