Metal Matris ERP Projesi

ÇÖZÜMLER

Metal Matris ERP Projesi

Metal Matris Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 yılında Hasçelik grubunun bir şirketi olarak faaliyetlerine başlamış olup grubun 25 yılı aşan sektör tecrübesini arkasına alarak kurulu kapasitesi ve yüksek üretim hacmi ile yaylık çelik tel ve karkas üretiminde sektör liderliğinde devam etmektedir.

Hasçelik grubuna bağlı Metal Matris’in tüm şirket fonksiyonları ve iş süreçlerinin bir sistem üzerinden, birbirleriyle entegre bir altyapıda yönetimini sağlayacak olan SAP ERP projesi, başarıyla gerçekleştirildi. Nisan 2012’de başlayan proje yıl sonu itibarıyla canlı kullanıma geçirildi.

Metal Matris’te yürütülen SAP ERP projesi kapsamında; üretim planlama, kalite yönetimi, satın alma, stok yönetimi, muhasebe, maliyet muhasebesi, duran varlık, satış-pazarlama ve insan kaynakları modülleri canlı kullanıma alındı. Söz konusu SAP ERP projesi ile Metal Matris’in tüm iş süreçlerini daha etkin ve verimli şekilde yönetmesi hedefleniyor.

SAP ERP projesin hayata geçişi ile birlikte; Metal Matris şirket raporlamalarının SAP Business Object ürünü üzerinden yapılması, Detaysoft’un proje tecrübeleriyle hazırlamış olduğu Lojistik Yönetim Kokpiti ile SAP lojistik modüllerinin kullanılması, finansal modüllerin yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi gibi kapsamlar başarıyla gerçekleştirildi.