Koç Fiat Kredi Bütçe Projesi

ÇÖZÜMLER

Koç Fiat Kredi Bütçe Projesi

Bütçe hazırlama sürecinin kısalması ve analize daha fazla vakit ayrılabilmesi, standart ve sistemli uygulamalarla kolay bütçe girişi ve takibi, versiyon yönetimi sayesinde çok sayıda senaryo denenebilmesi, raporlama sürecinin merkezi bir sistemle otomasyonu ve uzun vadeli planlama yapma imkanı gibi faydalar elde edildi.

Kurum Hakkında

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş’inin ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket 6 Mart 2000 tarihinde Koç ve Fiat Toplulukları’nın (%50-%50) ortaklığıyla tüketici finansmanı hizmetleri sağlamak amacıyla, Türkiye'de Fiat Chrysler Automobiles lisansı altında Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal edilen tüm FCA Grubu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Sırasıyla 2002 yılında Fiat Topluluğu, 2003 yılında da Koç Topluluğu hisselerini Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ye devretmiştir. Koç Fiat Kredi, başta Fiat markası olmak üzere Tofaş’ın temsil ettiği tüm markalara Türkiye çapında bayiler aracılığıyla entegre finansal hizmetler sunmaktadır. Aralık 2015 döneminde Şirketimizde çalışan personel sayısı 53 kişidir.

İhtiyaçlar

• Finans sektörünün kompleks bütçe süreçlerinin sistemde yönetilebilmesi

• Şirket stratejik bakış açısına uygun bütçe planlama sistemine sahip olmak

• Değişen ekonomik koşullara uygun olarak simülatif bir bütçe sistemi

• Şirkete stratejik bakış açısın sağlamak amacıyla uzun vadeli planlama sistemine sahip olmak

Hedefler

• Bütçe ve bütçe kontrol süreçlerinin entegrasyonu için gerekli altyapıyı kurmak

• Doğru bilgiye sürekli ve anında ulaşmak

• Süreçlerde hedeflenen değişimi destekleyen, iş süreçlerine değer katan, bilgiyi ve süreçleri kaynak sistemlere entegre eden bir planlama ve raporlama sistemine geçmek

• Tüm paydaşları kapsayan, esnek, parametrik ve dinamik bir bütçe modeli oluşturmak

• Manuel girişleri azaltarak daha hızlı ve güvenilir bir raporlama sistemi oluşturmak

• Bütçe hazırlama süresini azaltarak analize ve yeni versiyonlar çalışmaya daha fazla zaman ayırmak

Neden SAP

• SAP BPC’nin bütçe çözümleri içinde en üst sırada yer alması, SAP BPC nin hem giriş ekranları hem de işleyiş açısından mevcut ihtiyaçlarımızı tam olarak karşıladığını görmemiz

Neden Detaysoft

Detaysoft firmasının diğer teklif aldığımız firmalar ile karşılaştırdığımızda ayrıştıran belli özellikleri, projenin kapsamını ele alış biçimleri, projeye katılan ekibin deneyim ve bilgisi, fiyat, zaman ve Tofaş tan aldığımız şirket referans ı olarak sayabiliriz. İç süreçlerimize oldukça hakim ve SAP konusunda tecrübesine güvendiğimiz bir firma olması dolayısıyla tercih ettik.

Kullanılan SAP Uygulamaları

• SAP BPC 10.0 NW

Faydalar

• Bütçe hazırlama sürecinin kısalması ve analize daha fazla vakit ayrılabilmesi

• Standart ve sistemli uygulamalarla kolay bütçe girişi ve takibi

• Versiyon yönetimi sayesinde çok sayıda senaryo denenebilmesi

• Excel’e bağımlılıktan kurtulma imkanı

• Kişilere bağımlı raporlama sürecinin, merkezi bir sistemle otomasyonu

• Uzun vadeli planlama yapma imkanı