Havaş BPC Projesi

ÇÖZÜMLER

Havaş BPC Projesi

Detaysoft danışmanlığında gerçekleşen bu önemli projeyle yalnızca SAP BPC kullanılarak bütçe hazırlandı ve SAP FM Modülü ile ERP’ye taşındı. 

Havaş BPC Projesi

Yurt içinde 26 havalimanında, yurtdışında ise 8 istasyonda faaliyetlerini sürdüren Havaş, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri ve kargo hizmetleri sunmaktadır. 2015 yılı itibarıyla bünyesinde 3.636 çalışanı bulunmaktadır. 

Havaş, bütçe süreçlerini etkin yönetmek, şirketin stratejik bakış açısına uygun bir bütçe planlama sistemine sahip olmak, bütçe ve fiili kontrolleri ECC sistemine entegre olarak raporlamak, değişen ekonomik koşullara uygun simülatif bir bütçe sistemine sahip olmak ve SAP Funds Management’tan bütçe kontrolünü yapmak gibi ihtiyaçları doğrultusunda Detaysoft’un sunduğu SAP BPC çözümüne sahip oldu. 

Detaysoft’un geliştirdiği projede, Havaş’ın birçok kâr merkezi ile faaliyette bulunması sebebiyle istasyonları arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi ve bu koordinasyon ile birlikte her bir istasyonun şirket içinde kullanılan SAP sistemi ile uyumlu hale getirilebilmesi amaçlanmıştır. Detaysoft, bunun yanında excel dosyalarıyla yapılan işlerin hata riskini azaltarak daha güvenli olacak şekilde kurgulamış ve SAP Funds Management ile entegrasyonun sağlanmış olması ile zaman ve iş yükünde önemli tasarruf elde edilmesini sağladı. 

Tamamlanan projede bütçe ve bütçe kontrol süreçlerinin entegrasyonu için gerekli altyapının kurulması, doğru bilgiye sürekli ve anında ulaşılması, süreçlerde hedeflenen değişimi destekleyen, iş süreçlerine değer katan, bilgiyi ve süreçleri kaynak sistemlere entegre eden bir planlama ve raporlama sistemine geçilmesi, tüm paydaşları kapsayan, esnek, parametrik ve dinamik bir bütçe modeli oluşturulması, manuel girişleri azaltarak daha hızlı ve güvenilir bir raporlama sisteminin oluşturulması hedeflendi. 

SAP BPC çözümü kullanılarak tamamlanan proje sonucunda yetkilendirme ve iş akışları ile doğru kişilerin bütçe sistemine katılımı sağlandı. Fiili sistemle entegre, ortak bir platform kuruldu. Bütçe hazırlama süreci kısalarak ve analize daha fazla vakit ayrılabilmesi sağlandı. Standart ve sistemli uygulamalarla kolay bütçe girişi ve takibi yapılmaya başlandı. Versiyon yönetimi sayesinde çok sayıda senaryo denenebilir hale geldi ve Excel’e bağımlılık ortak kalktı. Kişilere bağımlı raporlama süreçlerinin merkezi bir sistemle otomasyonu sağlandı. Ayrıca, Funds Management entegrasyonu ile bütçe kontrolü kolayca yapılmaya başlandı. 

Detaysoft danışmanlığında gerçekleşen bu önemli proje ile sadece SAP BPC kullanılarak bütçe hazırlandı ve SAP FM Modülü ile ERP’ye taşındı. Bütçe ve fiili tarafta BPC ve SAP sistemi üzerinden raporlar kısa sürede doğru ve eksiksiz olarak alınmaya başlandı.