e-Beyanname

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

e-Beyanname

e-Beyanname Nedir?

Beyanname, vergi mükelleflerinin doldurmak zorunda olduğu ve vergi dairelerine iletilen yazılı bildiridir. E-Beyanname ise vergi dairelerine gönderilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda iletilmesidir.

Özellikler

• Sistemden beslenen veriler sayesinde, zamandan tasarruf ederek en kısa sürede vergi beyanlarının hazırlanmasına olanak tanıyor.
• En az hatayla işlenen verilerin, xml formatıyla dışarı alınması ve paketlenmesi sağlanıyor.
• Beyannamelerde modül-ekran bazında yetki kontrolleri yapılabiliyor.
• SAP dışından Excel ile veri yüklemesi gerçekleştirilebiliyor.
• Standarttan çekilen veriler dışında manuel olarak düzenlemeler yapılabiliyor.

Neden Detaysoft e-Beyanname?

• Beyannamelerinizi en kısa sürede bildirerek zamandan tasarruf edebilebilirsiniz.
• Yetkilendirme bazında kontroller yapabilirsiniz.
• Operasyonel maliyetlerinizi düşürüyor. 
• Eski beyannamelerinizi sistem içerisinde maliyetsiz arşivleyebilirsiniz.
• Kullanıcı dostu ekranlarla, kontrollerinizi en kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Detaysoft E-Beyanname’nin Ürünleri

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003B
• Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi
• Damga Vergisi Beyannamesi
• Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi
• Form BA ve Form BS Beyannameleri
• Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi

Kurumların talebi doğrultusunda yapılacak özel geliştirmelerle, Detaysoft e-Beyanname paketine yeni ürünler eklenebiliyor. 

Zaman Tasarrufu

Maliyet Tasarrufu

Çevreye Duyarlı

Hızlı ve Kolay Kullanım

İnternetin Olduğu Her Yerde

En Az Hata

Yöneticiler İçin Raporlama

Geçmiş Beyannamelere Erişim

e-Beyanname’ye Geçiş Zorunluluğu Bilgisi

e-Beyanname uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 2004 yılında hayata geçirildi. Bu tarihten sonra sürekli gelişen sistemin sağladığı kolaylıkların yanı sıra, vergi dairelerinin yükünün azaltılması amacıyla 03.03.2005 tarihinde zorunlu hale getirildi.

Sık Sorulan Sorular

Beyannamelerimi nasıl gönderebilirim?
Düzenlediğiniz beyannamelerinizi gönderebilmek için öncelikle paketlemeniz gerekiyor. Beyannamelerinizi paketledikten sonra internet üzerinden www.gib.gov.tr sitesinden ulaşacağınız E-Beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapıp sitenin menüsünden “Paket Gönderme"yi seçmelisiniz.
Yalnızca tek bir beyanname göndereceğim, paket dosyası oluşturmalı mıyım?
Evet, tek bir beyanname gönderildiği durumlarda da beyannamenizi www.gib.gov.tr adresine paket dosya içerisinde göndermeniz gerekir.
Yetki kontrollerini nasıl sağlamaktasınız?
Paketin içerisinde bulunan Yetkilendirme Programından kullanıcı ve ekran bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir. Örneğin: MUHSGK beyannamesinde SGK bildirim ekranına sadece IK kullanıcılarının giriş yapabilmesi için yetki verilebilmektedir.
MUHSGK ve MUHSGK2 olarak 2 beyanname  de paket içerisinde mevcut mu?
Her iki beyannamede paket içerisinde mevcut.
Sadece sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını MUHSGK2 gönderebilirler.
Paket hangi beyannameleri kapsamaktadır?
KDV1, KDV2, Damga, MUHSGK A , MUHSGK B , Form BA , Form BS ve Poşet Beyannamesi olmak üzere 8 beyanname türünden oluşmaktadır. Kurumların talepleri doğrultusunda yeni beyanname türleri eklenebilmektedir.
Müşteri iç süreçlerine göre geliştirmeler yapılmakta mıdır?
E-Beyanname paketi kapsamında kurumların iç süreçlerine özel geliştirmeler yapılabiliyor.
Gönderilmiş olan beyannameleri düzeltme olarak tekrar göndermek istediğimiz gönderilmiş beyannamelere sistem üzerinden ulaşabiliyor muyuz?
Evet gönderilmiş olan beyannameler tablolarda tutulmaktadır. Düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda tekrardan aynı kayıtlar üzerinden verileri düzenleyip beyannameyi bildirebilirsiniz.
Beyannameler gönderilmeden önce ve gönderildikten sonra, ekranlarda bulunan veriler nasıl kontrol ediliyor?
Gönderilmeden önce ve gönderildikten sonra beyannamelerin kontrol edilebilmesi için ayrı ayrı raporlar bulunuyor. Kontroller bu raporlar üzerinden yapılıyor.

Hangi Detaysoft ürünleri hakkında bilgi almak istersiniz?

* zorunlu alanlar
Zorunlu e-Dönüşüm Ürünleri
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Mali İşler Uygulamaları
Ticari Uygulamalar ve İş Uygulamaları