SAP Global | Platin İş Ortağı - Detaysoft

Çalık Holding SAP HCM Projesi

Çalık Holding SAP HCM Projesi

İnsan sermayesinin etkin kullanılması adına Çalık Holding, tüm İK faaliyetlerini SAP sistemlerine dayandırmış, süreçlerde ve dokümantasyonda devamlılık ilkesini benimsemiştir. 

Kurum Hakkında

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Çalık Holding; inşaat, enerji, tekstil, finans, telekomünikasyon ve medya alanlarında faaliyet gösteren iştirak şirketleri ile çokuluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş bir müşteri kitlesine katma değeri yüksek, dünya kalitesinde ürün ve hizmetler sunmaktadır.

SAP kullanımına 2005 yılında geçen Çalık Holding insan kaynakları modülü uygulamalarında Detaysoft ile çalışmayı tercih etmiştir. Yaklaşık 10 bin personeli olan Çalık Holding’te Türkiye için yapılan projeye ek olarak, Türkmenistan lokasyonunda da bu proje kapsamında entegrasyon projesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Hedefler

Çalık Holding bünyesindeki şirketlerin İK süreçlerinin tek bir platformda toplanması ve entegre bir çözüm üretilmesi

Kapsam

Çalık Holding, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında tüm gelişmelerin takibi ve holdinge uyarlanmasına önem vermektedir. İnsan sermayesinin etkin kullanılması adına Çalık Holding, tüm insan kaynakları faaliyetlerini SAP sistemlerine dayandırmış, süreçlerde ve dokümantasyonda devamlılık ilkesini benimsemiştir. Çalık Holding’in insan kaynakları konusundaki bu politikaları doğrultusunda, Detaysoft ile iş birliği aşağıdaki kapsamda gerçekleşmiştir: 

• Toplam 8 bin Çalık Holding çalışanının ana verileri ve bordrolarının tek bir sistemden basılması

• Türkmenistan bordrosunun SAP üzerinden basılabilmesi için, yerelleştirme geliştirmelerinin ve uyarlamalarının yapılması

• Performans değerlendirme sürecinin uygulanması

• Eğitim modülünün, ihtiyaç belirlemeden başlayarak, gerçekleştirme ve değerlendirme sürecini kapsayan bir yapıda uyarlanması; bunun yanında performans, bireysel gelişim ve yedekleme planlaması ile entegrasyonun sağlanması

• Personel masraf planlaması modülünün uyarlanması

• Ana veriler ve FI-CO entegrasyonunda ALE düzenlemesi

Çözümler

Detaysoft, SAP HCM alanında Türkiye’de en fazla danışmana sahip firma olarak, Çalık Holding’in ihtiyaçlarını kendine özgü yöntemlerle gidermiş; birçok farklı sektörde edindiği proje deneyimini bu projeye de başarıyla aktarmıştır. Proje kapsamındaki ihtiyaçların sağlanmasında;

• İhtiyaç analizi yapıldı ve süreç akış diyagramı çizildi.

• Süreç içerisindeki adımların hangi platformlarda karşılanacağı tespit edildi.

• Belirlenen platformlar üzerinde gerekli tüm uyarlama ve geliştirmeler yapıldı.

• Gerek modüller arası gerekse farklı portallar ile entegrasyon sağlandı.