Akıllı teknolojiler, yeni müşteri kazanmada neden kilit rol oynuyor? - Form

Akıllı teknolojiler, yeni müşteri kazanmada neden kilit rol oynuyor?

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

IDC tarafından SAP sponsorluğunda hazırlanan ve Detaysoft tarafından Türkçeleştirilen “En İyi Yönetilen Orta Ölçekli Şirketlerde Müşteri Deneyiminin Rolü” başlıklı araştırmanın özetini indirmek için formu doldurun.

* indicates required

Bu formu doldurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında, kişisel verilerimin Detaysoft tarafından elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, açıklanması ve Detaysoft adına yapılacak pazarlama aktivitelerinde kullanmasına izin ve onay veriyorsunuz.