Tedarik Zinciri Yönetimi

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

Tedarik Zinciri Yönetimi

SAP SCM - Tedarik Zinciri Yönetimi 

Günümüzün ekonomik koşullarında şirketler karlarını maksimize etmek için kendilerini müşteri ve tedarikçiler ile entegre ederek maliyetlerini minimize etmeli ve ürünlerini doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyatta konumlandırmaları gerekmektedir. Özellikle tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve tüketicilerden oluşan tedarik zincirinin etkin bir şekilde yönetilmesi rekabet avantajı yakalamak için çok önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 

SAP SCM Tedarik Zinciri Yönetimi (SAP Supply Chain Management) uluslararası standartlarda tasarlanmış bir çözümdür. Bu çözüm ile tüm tedarikçiler, distribütörler ve iş ortakları arasında koordinasyon sağlarsınız. Müşteri ilişkilerinizi geliştirir ve operasyon maliyetlerinizi azaltırsınız.

• SAP SCM ile ağlar, koordinasyon, yürütme ve planlama gibi süreçleri daha detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz.
• Dünyanın herhangi bir yerindeki işletmeyle, ağları oluşturulmuş bir tedarik zinciri üzerinden iş birliği yapabilirsiniz.
• Tedarik zinciri altyapınızın dizaynını inşa ederek taleplere daha planlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.
• İşletmenizdeki koordinasyonu sağlayarak stok ve maliyet kontrolleri ile çeşitli raporlara göre hareket edebilirsiniz.

Modüller

SAP İleri Planlama ve Optimizasyon (SAP APO)

• SAP APO tedarik zinciri yönetimi planlaması ve yürütmesi için tam entegre çözümler sunar. SAP APO uygulaması tedarik zincirin halkasının kalbindedir. Talep Planlaması, Tedarik Ağı Planlaması, Arz Talep Dengelemesi, Üretim Planlama detaylı çizelgelemesi, Nakliye yönetimi gibi değişik iş süreçleri için planlama ve optimizasyon fonksiyonları sunar.
• SCM 5.0 dan sonra Yedek Parça Yönetimi de eklenmiştir.
• SAP APO uygulaması, ERP Modülleri ile CIF arayüzüyle entegre olarak çalışır. BI modülü ile birlikte çalışabildiğinden, geniş raporlama seçenekleri sunar.

SAP Tahmin ve İkmal (SAP F&R)

• SAP F&R, ikmal süreçlerini geliştirerek perakende sektöründeki şirketlerin iç lojistik operasyonlarını optimize eder.
• SAP F&R, perakendecilere Mağaza ve Dağıtım Kanalı seviyelerinde gelişmiş teknikler ile müşteri talebi tahmini imkânı sunar. Tahmin, tüm faktörleri hesaba katarak gelecekteki talepleri şekillendirip ürün envanterini optimize eder. Tahmin oluştuğu zaman sipariş önerileriyle ürünün “doğru zamanda doğru yerde” olması sağlanır.

SAP Olay Yönetimi (SAP EM)

• SAP EM, bir işletme içindeki tüm planlama ve aktivitelerin koordinasyonunu sistemler arası bilgi alışverişi yöntemiyle sağlar. Böylece kritik durumlar gözlemlenebilir hale gelir.
• SAP EM, diğer SAP bileşenleri olan SAP R/3, SAP CRM ve SAP BW ile entegre çalışabilir. Ayrıca BAPI ve XML/XI işlevleriyle, SAP dışı sistemlere de bağlanabilir. Idoclar SAP EM sistemine veri aktarımını sağlamak için kullanılan diğer bir yöntemdir.
• SAP EM uygulamasıyla işletmeniz, iş ortaklarınız, envanteriniz ve mal varlıklarınız arasındaki süreçleri gözlemleme ve kontrol etme olanağına kavuşursunuz. Sizin ve iş ortağınızın sisteminden olayları yakalar ve önceden tanımlanmış plan ve uyarılara veya iş akışlarına göre ilgili kişileri haberdar eder. Böylece sistemdeki sapmalara tepki verme süresi çabuklaşır.

SAP Tedarik Ağı İş Birliği / Bütünleşik Stok Kontrol Sistemi (SAP SCN)

• SAP SCN, ürünlerin ikmal sürecini denetim altında tutma ve gözlemleme sonucu oluşan ortak platform ile müşteriler ve satıcılarla olan iş birliğini optimize eder.

SAP Gelişmiş Depo Yönetimi (SAP EWM)

• SAP EWM bir depodaki mal hareketlerini işlemek ve stokları yönetmek için esnek ve otomatikleşmiş çözümler sunar. Sistem bir depodaki tüm süreçlerin çizelgelenmiş ve verimli olarak işlenmesini destekler.
• EWM, SAP’nin yeni nesil depo yönetimi sistemidir. WM modülüyle birlikte tedarik zincirindeki karmaşık lojistik süreçleri yönetmeyi sağlar. SAP EWM; mal girişi - çıkışı, kompleks çapraz yükleme, bölümleme, ambalajlama ve teslimat lojistiği, lojistik servis sağlayıcıları entegrasyonları, iş gücü yönetimi gibi fonksiyonları verimli bir şekilde yönetir.